தமிழ்நாடு சுகாதாரத் திட்டம் முதலமைச்சரின் விரிவான காப்பீட்டுத்திட்டம் மூலம் தனியார் மருத்துவமனை மற்றும் பரிசோதனை கூடங்களில் கோவிட் -19 பரிசோதனைக்கட்டணம் குறைத்து ஆணை வெளியீடு -

 • தமிழ்நாடு சுகாதாரத் திட்டம்  முதலமைச்சரின் விரிவான காப்பீட்டுத்திட்டம் மூலம் தனியார் மருத்துவமனை மற்றும் பரிசோதனை கூடங்களில் கோவிட்  -19 பரிசோதனைக்கட்டணம் குறைத்து ஆணை வெளியீடு -


  Join Telegram Group Link -Click Here
  from கல்வி அமுது https://ift.tt/3u3BaBp
  via IFTTT

  Post a Comment

  0 Comments