1200 பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் மற்றும் 200 உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு 01.06.2021 முதல் மூன்று மாதங்களுக்கான ஊதிய நீட்டிப்பு ஆணை!!

1200 பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் மற்றும் 200 உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு 01.06.2021 முதல் மூன்று மாதங்களுக்கான ஊதிய நீட்டிப்பு ஆணை!!

Join Telegram Group Link -Click Here
from கல்வி அமுது https://ift.tt/3gN1D1i
via IFTTT

Post a Comment

0 Comments