விடுமுறை நாட்களிலும் ஊழியர்களின் சம்பளம்,ஓய்வூதியம் வரவு வவைக்கப்படும்! - RBI

விடுமுறை நாள் என்பதால் முன்கூட்டியே ஊதியம் வரவாகாது...from கல்வி அமுது https://ift.tt/2SfhbCN
via IFTTT

Post a Comment

0 Comments