10ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் புத்தாக்க கட்டகம் - DAY WISE PLAN

10ம் வகுப்பு சமூகஅறிவியல் புத்தாக்க கட்டகம் - DAY WISE PLAN

தமிழக அரசு மாணவர்களின் கற்றல் திறனை மேம்படுத்த புத்தாக்க கற்றல் கையேட்டினை வெளியிட்டுள்ளது. 


சமூக அறிவியல் புத்தாக்க கற்றல் கையேட்டினை நாள் தோறும் எவ்வாறு நடத்த வேண்டும் என ஆசிரியர்களுக்கு உதவ நாள் வாரியான திட்டமிடல் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆசிரியர்கள் பதிவிறக்கம் செய்து பயனடையுமாறு கல்வி அமுது இணையதளம் வாயிலாக அன்புடன்  கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
புத்தாக்கப் பயிற்சி மாதிரி பாடத்திட்டம்

September Week 1

9th and 10th STD TM

9th EM

Answers

10th Unit 1 TM

10th Unit 2 TM

9th Unit 1 TM

9th Unit 2 TM


Join Telegram Group Link -Click Here
from கல்வி அமுது https://ift.tt/3zBrAJq
via IFTTT

Post a Comment

0 Comments