அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயது 59 லிருந்து 60 ஆக உயர்த்தப்பட்டு அடிப்படை விதி 56-ல் திருத்தம் செய்து அரசாணை வெளியீடு

அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயது 59 லிருந்து 60 ஆக உயர்த்தப்பட்டு அடிப்படை விதி 56-ல் திருத்தம் செய்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.


அரசாணை பற்றிய முழு விவரங்களை கீழே உள்ள லிங்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.


Join Telegram Group Link -Click Here
from கல்வி அமுது https://ift.tt/3nPn6w3
via IFTTT

Post a Comment

0 Comments